RAMAT OCH KLART

När du köper konst av oss är tavlorna redan inramade.
Att vi säljer våra alster inramade betyder inte att de blir dyrare, 
ramarna bjuder vi på, det är helt enkelt ett sätt för oss på 
Bohuskonst att profilera oss.