BORG, TAIMI

Utbildning 
Ett flertal lärare/handledare, men de som betytt mest är professor Arne Isacsson, grundare av Gerlesborgsskolan och med ett flertal böcker om akvarellmediet bakom sig, samt professor Georg Suttner, f.d. rektor för Konstakademien, f.d.rektor för 
Umeå Konsthögskola m.m. m.m. m.m. Även Anders Wallin och Lars Holm har i hög grad inspirerat med fri och okonventionell teknik.

Utställningar:
Galleri Linné, Uppsala, 3-18 december 2010
Galleri Svalan, Stacketorp/Borgholm 2-12/6 2011
Backagården, Österlen, 25/7-4/9 2011
Bromölla Industrimuseum
Galleri Tersaeus, Stockholm
Galleri Svalan, Stacketorp, Borgholm
AkzoNobel Malmö
Backagården, Ystad
Virserums konstförening
Lilla Galleriet, Vickleby/Öland
Taimi Borg, akvarell

Taimi Borg, olja

Taimi Borg, olja