HAGMAN, TORE

Tore Hagman har varit yrkesverksam som fotograf med inriktning på natur sedan 1980. Han ägnar sig åt egna bildprojekt, men samarbetar också regelbundet med journalister och författare. I sin inriktning söker han både dokumentära och estetiska motiv för sina bilder. Tore Hagman förknippas i första hand med miljö- och landskapsbilder och mest känd har han kanske blivit för sin skildring av småbrukarbygden.

För sin fotografiska verksamhet har han erhållit en rad stipendier och utmärkelser. 
Han har tilldelats KW Gullersstipendiet och var den förste att utses till ”Årets Naturfotograf” av Naturvårdsverket.1978 tilldelades han Victor Hasselbladsstipendiet och 2002 var han en av tolv internationella fotografer att utses till Hasselblad Master. 2010 erhöll han kulturstipendium från Västra Götalands landsting och 2011 fick han särskild författarpenning från Sveriges Författarfond.

Tore Hagman har medverkat med sina bilder i en lång rad böcker och skrifter. 
Första egna boken gav han ut vid 24 års ålder. Särskilt uppmärksammade titlar har varit ”Mulens marker” och ”Västkust”. Ytterligare några exempel på hans utgåvor är ”Solvarv”, ”Gläntor”, ”Skogsarvet”, ”Gamla ekar”, ”Hornborgasjön”, ”Vänerhavet”, ”Havsblänk”, ”Göteborg – Staden vid havet”.


Tore HagmanBÖCKER

1977 ”Bilder från skog, sjö och myr” Egen utgivning

1980 ”Bilder från Västergötland” Fyra Förläggare

1981 ”Bilder från Västergötland” Omarbetad utgåva. Liber förlag

1987 ”Mulens marker”. Text Gunnar Arnborg. Egen utgivning

1987 ”Sverige är fantastiskt – men hur länge” Text Stefan Edman. Norstedts förlag

1988 ”Bondens landskap” Text Stefan Edman. Svenska Naturskyddsföreningen

1993 ”Solvarv”. Text Stefan Edman. Egen utgivning

1994 ”Kokbok för öppna landskap”. Text Åke Carlsson. Egen utgivning

1997 ”Mångfaldens marker”. Text Åke Carlsson. Länsstyrelsen i Älvsborgs län

1997 ”Gläntor”. Text Stefan Edman. Egen utgivning

1998 ”Det gamla i det nya”. Text Åke Carlsson. Länsstyrelsen i Sörmlands län

1999 ”Skogsarvet”. Text Stefan Edman. Skogsstyrelsens förlag

2001 ”Sverige – Ljus och landskap (Huvudfotograf). Text Tommy Hammarström. Bokförlaget Max Ström

2002 ”Gamla ekar”. Text Åke Carlsson. Egen utgivning

2003 ”Utblick från en gårdsplan”. Text Ingemar Zachrisson. Egen utgivning

2003 ”Hornborgasjön”. Text Stefan Edman. Naturvårdsverkets Förlag

2004 ”Västkust”. Text Stefan Edman. Bokförlaget Max Ström

2005 ”Vänerhavet” Samarbete med H Kongbäck, J Töve och B Dahlgren. Egen utgivning

2005 ”Höns”. Text Karin Neuschütz och Kristina Odén. Bokförlaget Natur & Kultur

2006 ”Västerut – Natur mellan Vinga och Vättern”. Medarbete av Jan Töve. Text Roger Olsson och Stefan Edman. Gullers Förlag

2007 ”Solvarv – Årstidsvandringar”. Text Stefan Edman. Gullers Förlag

2007 ”Förnöjsamhet”. Text Stefan Edman. Gullers Förlag

2008 ”När du en gång är borta”. Text Liselotte J Andersson. Gullers Förlag

2009 ”Havsblänk”. Text Stefan Edman. Votom Förlag

2009 ”Göteborg – Staden vid havet”. Text Kristian Wedel. Bokförlaget Max Ström

2011 ”Sinnesro”. Text Larsåke W Persson. Libris Förlag

2011 ”Tusen skäl att vara tacksam”. Text Patricia Tudor-Sandahl. Libris FörlagSTIPENDIER OCH PRISER I URVAL

1978 Victor Hasselblads Naturfotostipendium

1988 Arbetsstipendium från Sveriges Författarfond

1990 Utsedd av Naturvårdsverket till ”Årets Naturfotograf”

1990 Arbetsstipendium från Sveriges Författarfond

1992 Tvåårigt Arbetsstipendium från Sveriges Författarfond

1994 Arbetsstipendium från Sveriges Bildkonstnärsfond

1995 Femårigt Arbetsstipendium från Sveriges Författarfond

1995 KW Gullers stipendium från Nordiska Museet

1995 Kulturstipendium från Götiska Förbundet

2001 Tioårigt Arbetsstipendium från Sveriges Författarfond

2002 Stipendium från SFF:s Fotokopieringsfond

2002 Hasselblad Master Hasselblad Svenska AB

2004 Pris för bästa visuella bok. (Västkust) Svenska Publishing tävlingen

2006 Kulturpris Vårgårda kommun

2010 Kulturstipendium från Landstinget i Västra Götaland

2011 Garanterad Författarpenning från Sveriges FörfattarfondUTSTÄLLNINGAR I URVAL

1991 Naturhistoriska museet Göteborg

1992 Alingsås Konsthall

1993 Hasselblad Center

1993 Galleri Torpa Falköping

1994 Fotomässan i Göteborg

1994 Konstens Hus Varberg

1995 Nolhaga Slott

1995 Galleri Torpa Falköping

1995 Getteröns Naturcenter Varberg

1995 Linkopia Linköping

1998 Utställning Läckö Slott

1998 Dalslands Museum

2000 Falbygdens Museum

2002 Röda Sten Göteborg
Comments